#
croeso-pic4.jpg  
celyn.gif   
Mae llond sach o ryfeddodau yn aros amdanoch y tro hwn! Yn gyntaf cawn wybod mwy am y gynhadledd genedlaethol i diwtoriaid Cymraeg i oedolion a gynhaliwyd ym mis Tachwedd. Pwy, tybed, sy’n fodlon rhannu ei Gipolwg ar y Gynhadledd?  Cliciwch ar yr adran Newyddion i ddarllen mwy am y cyflwyniadau a’r gweithdai a gafwyd eleni.

Yno hefyd fe gewch wybod pwy aeth i wlad Wncwl Sam a beth sy’n digwydd yng Ngŵyl Werin y Smithsonian.

Heb brynu anrhegion eto? Bydd rhaid i chi fentro i’r siop yn Nhŷ Tawe felly! Mae digon o adnoddau newydd ar gael i lenwi hosan unrhyw diwtor. A sôn am anrhegion…tybed beth hoffai Derek Brockway gael yn ei hosan Nadolig?

Does dim angen gwell anrheg Nadolig na hamper o gwmni Bodlon, yn rhoddedig gan Siop Tŷ Tawe! Ewch i’r gystadleuaeth i gael gwybod mwy. Brysiwch – rhaid ateb cyn 9 Ionawr!

Hefyd:
O lygad y ffynnon – cyngor gan un o’r prif arholwyr ynghylch sut i baratoi myfyrwyr ar gyfer y Prawf Llafar Uwch, a chyngor gan un o’n tiwtoriaid mwyaf profiadol ynghylch dysgu gwahaniaethol.

Pwy yw Aled a beth yw’r clwb newydd i ddysgwyr? .Darllenwch ymlaen i gael manylion ysgolion undydd a sadyrnau siarad.

Mae dylanwad y De Orllewin i’w weld yn drwm ar yr adran Proffil ac mae’r adran Deunydd Dysgu yn llawn o adnoddau ar gyfer pob lefel. Ewch i chwilota am ddeunydd ar gyfer y Nadolig a Chalennig, ymysg pethau eraill! Mae’r taflenni’n barod i’w hargraffu a’u defnyddio yn eich dosbarthiadau.

Ac yn olaf ....Nadolig Llawn a Blwyddyn Newydd Dda!

Cyhoeddir y rhifyn nesaf ym mis Chwefror.

2croeso-pic4.jpg