Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cymorth

Gellir cyrchu gwybodaeth yn gyflym trwy ddefnyddio'r dewislenni ar ochr chwith yr holl dudalennau. Yma fe welwch fod cynnwys y wefan wedi cael ei gategoreiddio i wahanol adrannau.

Os hoffech i rywun ddod i'ch canolfan neu ddosbarth i fynd â chi trwy'r hyn sydd ar gael ar y wefan hon, yna cysylltwch â cymraegioedolion@cbac.co.uk neu ffoniwch 029 2026 5007. Cysylltwch hefyd os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau am ddefnyddio'r wefan.

Bydd cyfle hefyd i chi ddweud beth yr hoffech ei weld yn y cylchgrawn, o ran adnoddau a deunydd.

Os oes angen cymorth pellach arnoch yna cysylltwch â ni yn ddi-oed.