Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Ymwadiad

Tra y cymerwyd pob gofal wrth lunio cynnwys y cylchgrawn ar-lein hwn, ni ellir dal CBAC yn gyfrifol am unrhyw golled, difrod nac anghyfleustra a achosir o ganlyniad i unrhyw wall neu amryfusedd o fewn y tudalennau hyn.

Mae CBAC yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth a gyhoeddir ar y wefan hon yn gywir. Fodd bynnag, ni all CBAC dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am gywirdeb y cynnwys. Mae ymwelwyr sy'n dibynnu ar yr wybodaeth hon yn gwneud hynny ar eu menter eu hunain. Hefyd, er y cyfeirir at wefannau allanol, nid yw CBAC yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wybodaeth a gynhwysir yn y tudalennau hyn, gan gynnwys unrhyw adnoddau a enwir.

Tra bod hyn yn annhebygol iawn, ni all CBAC dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i'ch data neu'ch system gyfrifiadurol a all ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd o’r wefan hon.