Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Datganiad Cenhadaeth

Nod Y Tiwtor yw cefnogi tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion i ddatblygu sgiliau iaith dysgwyr o bob lefel a'u hymwybyddiaeth o ddiwylliant Cymru. Gwneir hynny drwy gynnig adnoddau addysgu ar-lein, gan gydweithio â phawb sy’n ymwneud â'r maes i gyflwyno'r wybodaeth a'r newyddion diweddaraf am ddysgu Cymraeg i Oedolion.