# Cylchgrawn ar-lein i diwtoriaid
Cymraeg i oedolion

Rhifyn 2 Haf 2008

cystadleuaeth.jpg
nant1.jpg
       Cyfle i ennill penwythnos
       i ddau yn Nant Gwrtheyrn!

Mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru, Nant Gwrtheyrn, wedi’i lleoli mewn hen bentref chwarelyddol ar arfordir gogleddol Penrhyn Llŷn, Gogledd Cymru.
    Mae’r Ganolfan yn arbenigo mewn cyrsiau preswyl Cymraeg (fel ail-iaith) i oedolion. Cynhelir priodasau a chynadleddau yn y  Ganolfan ac mae croeso bob amser i ymwelwyr ddod i fwynhau’r dyffryn cyfan gan gynnwys y Ganolfan Dreftadaeth, siop, bwyty a’r traeth hudolus.

Does dim rhaid i chi fod ar gwrs i aros yn Nant Gwrtheyrn:
    - Cyfle i ddianc rhag y byd a’i bethau.
    - Lleoliad delfrydol ar gyfer gwyliau teulu.
    - Lleoliad gwych ar gyfer crwydro ardal Llŷn ac Eryri.
    - Lleoliad cyfleus ar gyfer pysgota môr gyda llwybr yn arwain o’r pentref at y traeth.
nant2.jpg
prisiau.jpg

nant3.jpg
Er mwyn cael cyfle i ennill gwobr o ddwy noson i ddau berson yn un o fythynnod Nant Gwrtheyrn, atebwch y cwestiwn canlynol: Mae Caffi Meinir wedi cael ei enwi ar ôl Meinir, sef un o’r cariadon yn stori enwog Nant Gwrtheyrn.

        ______________________

        Beth oedd enw cariad Meinir?

        ______________________


Anfonwch eich ateb atom gan ddefnyddio’r ffurflen sylwadau yn yr adran ‘Cysylltu.’ Cofiwch nodi eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn hefyd.

Bethan a’i chroeso cynnes

yng Nghaffi Meinir
nant4.jpg

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn atebion i’r gystadleuaeth hon yw Dydd Llun, 28 Gorffennaf 2008. Caiff enw’r enillydd ei dynnu o het ar ddydd Sadwrn, 2 Awst ym Mhabell y Dysgwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd ac fe gyhoeddir enw’r enillydd yn rhifyn nesaf y Tiwtor ar ddiwedd mis Medi. Cofiwch — mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhywun, boed yn diwtor, dysgwr, siaradwr Cymraeg neu bwy bynnag arall!
Pob lwc!

iidigwydd3.jpg