Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

De Orllewin

Y Clonc Mawr

llun clonc - criw yn sefyll ger afonllinell

alarchCynhelir teithiau cerdded ‘Y Clonc Mawr’ ar lwybr arfordir Sir Benfro yn rheolaidd bob mis dan ofan Dewi Rhys-Jones. Isod fe welwch rhai o’r cerddwyr yn mwynhau golygfeydd llynnoedd Bosherston ym mis Hydref:

Diolch i Dewi am anfon y lluniau a diolch iddo hefyd am y lluniau o’r daith o Gei Stangbwll i Broad Haven ym mis Medi:

llun clonc - dringwyr ar graigCofiwch gysylltu os ydych chi am fwy o wybodaeth:

cloncfeistr@ycloncmawr.co.uk

            01437 776785

www.dysgucymraegdeorllewin.org

llun clonc - criw ar lan y môr

 

llinell