Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r cylchgrawn ar-lein hwn, cofiwch gysylltu â ni. Hefyd byddem yn falch iawn i gael adborth ar unrhyw agwedd o’r cylchgrawn yn ogystal â derbyn unrhyw syniadau a/neu ddeunyddiau i’w cynnwys yn y rhifynnau nesaf.

Mae croeso i chi ffonio, anfon neges e-bost neu gysylltu drwy'r post.

Manylion cysylltu:

E-bost: cymraegioedolion@cbac.co.uk

Rhif ffôn: 029 2026 5007

Cyfeiriad:
Cymraeg i Oedolion
CBAC
245 Rhodfa’r Gorllewin
CAERDYDD
CF5 2YX