Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Croeso i’r adran Deunydd Dysgu

Fe welwch isod restr o’r adnoddau addysgu sydd ar gael. Nodir isod hefyd y lefelau a dargedir, er y gellid addasu’r tasgau i fod yn addas ar gyfer lefelau eraill hefyd. Sylwch mai ffeiliau Word a geir yma gan fwyaf fel ei bod yn hawdd i chi fel tiwtoriaid eu newid yn ôl yr angen a’u hargraffu. Agorwch y ffeiliau trwy glicio ar enw’r ffeil.

llinell

lliw mynediad1. Gweithgareddau Nadolig (Lefel Mynediad)

lliw mynediad2. Nos Galan – Dydd Calan (Lefel Mynediad)

lliw sylfaen3. Cymraeg i’r Teulu – Dathlu’r Nadolig (Lefel Sylfaen)

lliw sylfaen4. Y Flwyddyn Newydd (Lefel Sylfaen)

lliw sylfaen5. Gêm Disgrifio Tŷ (Lefel Sylfaen)


lliw canolradd6. Tasgau Canolradd Newydd – Darllen (Lefel Canolradd)


lliw canolradd7. Tasgau Canolradd Newydd – Gwrando (Lefel Canolradd) Ffeil MP3

lliw uwch8. Tasg darllen ffeithiol (Lefel Uwch)

lliw uwch a hyfedredd9. Adroddiad Damwain Car (Lefelau Uwch a Hyfedredd)

lliw hyfedredd10. Y Llofrudd Cudd (Lefel Hyfedredd)

lliw pob lefel11. Gemau ‘Dolig (Pob Lefel) 

 

llinell

Allwedd:
allwedd deunydd dysgu

llinell