Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

teitl estyn
Estyn yw swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng
Nghymru. Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n ariannu Estyn, ond mae’r asiantaeth yn gweithredu’n annibynnol ar y Cynulliad. Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.


Dibenion arolygu yw:


Mae Estyn yn gyfrifol am arolygu:


arian gan awdurdodau lleol;

Mae hynny wrth gwrs yn cynnwys canolfannau rhanbarthol Cymraeg i oedolion.
Yn y gynhadledd genedlaethol i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion eleni, cafwyd cyflwyniad defnyddiol iawn gan un o swyddogion Estyn, sef Ann Jones, yn sôn am arolygu’r maes CiO.


botwmCliciwch yma i weld
y cyflwyniad pwerbwynt.

 

llinell