Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

 

teitl adolygiad

 

 

 

Ar ddiwedd mis Ionawr eleni, daeth bron i gant o bobl at ei gilydd ar gyfer cyfarfod arbennig yn Aberystwyth.  Enw’r digwyddiad oedd Hacio'r Iaith, digwyddiad agored undydd ar y thema technoleg, y we ac iaith.
Cyfle oedd hwn i bobl sy'n gwneud projectau digidol, gwe a thechnoleg i ddod i gyflwyno eu profiadau ac i ddysgu oddi wrth ei gilydd mewn awyrgylch braf, hamddenol a thrwy gyfrwng y Gymraeg.

Dw i’n dweud ‘digwyddiad’ ond bron i fi ddweud ‘cynhadledd’.  Ond nid ‘cynhadledd’, yn ystyr arferol y gair, oedd Hacio’r Iaith. Roedd yn ddigwyddiad a gafodd ei seilio ar fformat BarCamp sydd eisoes yn fformat cydnabyddedig ar gyfer cynnal fforymau deinamig a chreadigol.

Un diffiniad o BarCamp glywais i yn ddiweddar yw ‘ang-nghynhadledd’, sef y gwrthwyneb i ‘gynhadledd’.  Dyma rai o’i nodweddion:

 

Y grid gwag ar ddechrau’r dydd

grid amserlen

llun post-itsYmhen hanner awr, roedd y grid yn frith gan ystod eang o gynigion ac fe ddechreuodd Hacio’r Iaith o ddifrif.

 

Gyda dros ugain o sesiynau roedd yn amhosib mynychu pob un. Mwynheuais i’r rhai a fynychais i’n arw – a dysgais i lawer – a chlywais i ganmol ar nifer o’r sesiynau a gollais i. 

Dyma rai o’r uchafbwyntiau:


llun adolygiad 2Un o’r ystadegau trawiadol ddaeth allan o ymchwil Canolfan Bedwyr

 

Ac yn ein maes ni, cafwyd sesiwn ddifyr iawn gan Leia Fee ac Ivan Baines am gyrsiau ar-lein Say Something in Welsh ac fe ges i gyfle i drafod cardiau geirfa digidol Canolfan Morgannwg, dysgu symudol a dyfodiad Moodle i faes Cymraeg i Oedolion.

Blas yn unig yw hyn o beth oedd ar y fwydlen. I ddweud y gwir, roedd na ddanteithion ymhob man – llawer gormod i’w profi i gyd. Ond os hoffech chi weld mwy o’r hyn a ddigwyddodd yn Hacio’r Iaith 2012, ewch i http://haciaith.com lle y gwelwch chi adroddiadau, fideos a dolenni i flogiau ac adroddiadau.

Mae Hacio’r Iaith yn ddigwyddiad blynyddol nawr ers tair blynedd ond cymaint oedd y bwrlwm yn Aber fis Ionawr, mae ‘na gynlluniau ar y gweill i gynnal Hacio’r Iaith Bach yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Morgannwg eleni. Ceir manylion eto ar wefan http://haciaith.com

Falle y ela i chi 'na!

Maldwyn Pate, Chwefror 2012

 

llinell lliw