Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru


Croeso i’r adran Deunydd Dysgu


Fe welwch isod restr o’r adnoddau addysgu sydd ar gael. Nodir isod hefyd y lefelau a dargedir, er y gellid addasu’r tasgau i fod yn addas ar gyfer lefelau eraill hefyd. Sylwch mai ffeiliau Word a geir yma gan fwyaf fel ei bod yn hawdd i chi fel tiwtoriaid eu newid yn ôl yr angen a’u hargraffu. Agorwch y ffeiliau trwy glicio ar enw’r ffeil.

llinell

mynediad1. Ei … e/o,  ei …hi  (Mynediad)

mynediad2. Defnyddio’r Dyfodol – Gwyliau! (Mynediad)

mynediad3. Cwestiwn ac ateb yn y dyfodol (Mynediad)

mynediad a sylfaen4. Bydda i / Fydda i ddim (Sylfaen a Mynediad)

lliwiau sylfaen a chanolradd5. Y dyfodol – Sut berson wyt ti? (Sylfaen a Chanolradd)

pob level6. Gemau Iaith Rhyngweithiol (Pob lefel)

uwch-hyfedredd7. Adolygu Rheolau Gloywi (Uwch a Hyfedredd)

uwch-hyfedredd8. Defnyddio a, ac, ag  a.y.y.b. (Uwch a Hyfedredd)

uwch-hyfedredd9. Cenedl Enwau (Uwch a Hyfedredd)

llinell
allwedd