Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Croeso i’r adran Deunydd Dysgu

Fe welwch isod restr o’r adnoddau addysgu sydd ar gael. Nodir isod hefyd y lefelau a dargedir, er y gellid addasu’r tasgau i fod yn addas ar gyfer lefelau eraill hefyd. Sylwch mai ffeiliau Word a geir yma gan fwyaf fel ei bod yn hawdd i chi fel tiwtoriaid eu newid yn ôl yr angen a’u hargraffu. Agorwch y ffeiliau trwy glicio ar enw’r ffeil.

llinell

lliw mynediad1. Cymraeg yn y Gweithle - ymholiadau (Mynediad)

lliw mynediad2. Cwestiynau’r Presennol (Mynediad)

lliw mynediad3. Big Welsh Challenge – Trafod eich anghenion (Mynediad)

lliw sylfaen4. Darn gwrando - Hoff a Chas Bethau + ffeil mp3 (Sylfaen)

blancMp3 Hoffi (De)

blancMp3 Hoffi (Gogledd)

blancMp3 Teledu (De)

blancMp3 Teledu (Gogledd)

lliw sylfaen5. Cymraeg i Rieni a stori’r arth fach ofnus (Sylfaen)

lliw canolradd6. Darn gwrando – Newyddion + ffeil mp3 (Canolradd)

lliw canolradd7. Arddodiaid Cymhleth (Canolradd)

lliw uwch8. Gliniadur am Ddim! (Uwch)

lliw hyfedredd9. Arian i’r Tlodion (Hyfedredd)

lliw hyfedredd10. ‘Plu’ gan Caryl Lewis (Hyfedredd)

 

llinell

Allwedd:
allwedd

llinell