Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cysylltiadau ag Ieithoedd Eraill

www.alte.org
Gwefan y Gymdeithas i Brofwyr Ieithoedd yn Ewrop.

www.tefl.co.uk
Gwybodaeth am ddysgu Saesneg fel ail iaith.

www.onestopenglish.com
Adnoddau dysgu Saesneg.

www.airsplaoid.co.uk
Cwrs dysgu Gaeleg yr Alban.

www.beo.ie
Cylchgrawn ar-lein ar gyfer pobl sy’n siarad Gwyddeleg.

http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm
Gwefan ryngwladol ar gyfer amlieithrwydd.