Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cyrsiau ac adnoddau dysgu Cymraeg

www.cbac.co.uk
Gwybodaeth am gyrsiau ac arholiadau Cymraeg i Oedolion.

www.cymraegioedolion.org
Gwefan y Cynulliad ar gyfer Cymraeg i Oedolion

www.bbc.co.uk/cymru
Newyddion a gwybodaeth yn gyffredinol.

www.bbc.co.uk/wales/learnwelsh
Nifer fawr o ddeunyddiau ar gyfer dysgwyr ac yn cynnwys cymhorthion megis geiriadur, cywirydd treigladau a chywirydd sillafu.

www.bbc.co.uk/wales/catchphrase/catchphrase
Cwrs dysgu Cymraeg ac adnoddau.

www.bbc.co.uk/wales/colinandcumberland
Ffordd animeiddiedig o ddysgu Cymraeg! Fersiwn de a gogledd.

www.bbc.co.uk/cymru/ieithgi/
Gemau iaith.

www.news.bbc.co.uk/hi/welsh/static
Ar gyfer dysgwyr profiadol.

www.s4c.co.uk
Gwybodaeth am raglenni sy’n addas i ddysgwyr ynghyd â gwybodaeth am gymorth ychwanegol i ddysgwyr.

www.learnons4c.co.uk
Gwefan S4C ar gyfer dysgwyr.

www.cs.brown.edu/fun/welsh/Welsh.html
Cwrs Cymraeg gan Mark Nodine ar gyfer dechreuwyr pur.Taflenni gwaith Cymraeg a dolenni i adnoddau ar-lein ar gyfer dysgwyr.

www.acen.co.uk
Gwefan arbenigol ar gyfer dysgu Cymraeg. Yn cynnwys adnoddau helaeth megis radio i ddysgwyr ac e-weithgareddau, a hefyd siop ar-lein.

www.nantgwrtheyrn.org
Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru, yn cynnig nifer o gyrsiau iaith dwys mewn cymuned Gymraeg.

www.e-addysg.com
Dysgu ar-lein gan Brifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan. Gwahanol lefelau.

www.ocnwales.org.uk
Gwybodaeth am gredydau ac adnoddau i gefnogi dysgu.

www.gcad-cymru.org.uk
Deunyddiau addysgu dwyieithog ar-lein.

www.LinkWordLanguages.com
Gwybodaeth am ddulliau gwahanol o ddysgu Cymraeg

www.menai.ac.uk/clicclic
Blas gan Goleg Menai ar gwrs Cymraeg o’r enw Clic Clic Cymraeg

www.meddal.com
Meddalwedd Cymraeg

http://www.oseda.missouri.edu/~diana/cymraeg-l.html
Cymraeg –L. Fforwm iaith i ddysgwyr

http://iws.ccccd.edu/grooms/gwbcu1.htm
Gwefan wedi’i neilltuo ar gyfer berfau Cymraeg!