Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cysylltiadau Cyffredinol

www.bwrdd-yr-iaith.org.uk
Gwybodaeth gyffredinol am y defnydd a wneir o’r Gymraeg a manylion datblygiadau diweddar.

www.library.wales.org
Llyfrgell ar-lein gyda dolenni i wefannau eraill a gwybodaeth am lyfrgelloedd ledled y wlad

www.eisteddfod.org.uk
Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

www.urdd.org
Gwybodaeth am holl weithgareddau a chanolfannau’r Urdd.

www.safleswyddi.com
Cyfle i ddefnyddio’r Gymraeg ym myd gwaith.

www.jobs-cymraeg.com
Swyddi Cymraeg

www.gwefan.org
Rhestr o 152 o wefannau Cymraeg o bob math

www.google.com/Top/World/Cymraeg/
Cyfeiriadur gwe Google ar gyfer chwilio’r we yn Gymraeg yn unig

www.gwgl.com
Chwiliwr gwe Cymraeg

http://www.llearywe.com
Cyfeiriadur Cymraeg

http://www.cymchwil.com
Chwilio’r we yn Gymraeg

http://www.dotcym.org
Ymgyrch dros gael parth rhyngrwyd .cym

http://www.hwylafflag.co.uk
Cwmni teithio Cymraeg