Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Gwybodaeth i Rieni

www.twfcymru.com
Gwybodaeth am fagu plant yn ddwyieithog

www.mym.co.uk
Gwybodaeth am rwydwaith o gylchoedd meithrin cyfrwng Cymraeg ledled y wlad.

www.dimcwsg.com
Fforwm trafod i rieni.

www.bbc.co.uk/welshathome
Gwefan ar gyfer rhieni a phlant sy’n dysgu Cymraeg.

www.herywe.org.uk
Gemau iaith er mwyn datblygu sgiliau llythrennedd Cymraeg plant.

http://plant.s4c.co.uk/planedplantbach/cy_index.html
Gemau iaith i blant.