Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Geiriaduron a Thermau

www.termcymru.wales.gov.uk
Ffynhonnell termau Cymraeg.

www.geiriadur.net
Geiriadur ar-lein Cymraeg.

www.cs.cf.ac.uk/fun/welsh/LexiconForms.html
Geiriadur Cymraeg.

www.e-gymraeg.co.uk/bwrdd-yr-iaith/termau/Default.aspx
Cronfa ddata o dermau wedi’u safoni.

www.bbc.co.uk/wales/learnwelsh/
Geiriadur ar-lein.ar-lein ar gyfer pobl sy’n siarad Gwyddeleg.