Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cymdeithasu

www.dysgu.com
Gwybodaeth am ddysgu Cymraeg yn Ne Ceredigion a gwybodaeth am weithgareddau dysgu anffurfiol.

www.morfablog.com
Blog cyfrwng Cymraeg gan Nic Dafis

www.clwbmalucachu.co.uk/education/index.htm
Gwefan annibynnol gan Suw Charman yn cynnig erthyglau diddorol a geiriau caneuon Cymraeg.

www.maes-e.com
Cyfle i drafod popeth dan haul yn Gymraeg a chreu cysylltiadau.

www.perthyn.com
Safle cymunedol Cymraeg

www.cyd.org.uk
Newyddion am weithgareddau a digwyddiadau a gynhelir ledled Cymru i gefnogi dysgwyr.

www.mentrau-iaith.com
Gwybodaeth am gyfleoedd cymdeithasol a hamdden i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr. Gwybodaeth am holl fentrau iaith Cymru.

www.groups.yahoo.com/group/clecspowys
Clecs Powys – stafell sgwrsio ar-lein ar gyfer dysgwyr.

www.groups.yahoo.com/groups/WelshLearners
Grwpiau trafod ar gyfer dysgwyr.

http://blogdogfael.org
Blog Lyn Lewis Dafis sy’n gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol.

www.nwdls.net
Blog Rhodri Siencyn.

www.pishyn.com
Gwefan i gariadon!

www.welshinayear.com/
Blog Tarik Kaddoumi wrth iddo ddysgu Cymraeg

www.gwyliaucymraeg.co.uk
Gwybodaeth am wyliau trwy gyfrwng y Gymraeg

www.madog.org
Sefydliad Astudiaethau Cymreig yng Ngogledd America

http://graffiticymraeg.blogspot.com/
Cerddoriaeth podsaff a bandiau lleol - trwy gyfrwng y Gymraeg

http://www.gwyddbwyll.com/
Chwarae gwyddbwyll ar y we trwy gyfrwng y Gymraeg

http://www.merchedygarth.com/
Côr merched o ardal Pontypridd

http://www.aelwydcf1.com/
Gwefan Aelwyd CF1

http://cymdeithas.org/
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

http://www.merchedywawr.co.uk/
Gwefan Merched y Wawr

http://www.yfc-wales.org.uk
Gwefan Clybiau Ffermwyr Ifanc

http://www.clwb.net
Gwefan Clwb Ifor Bach, Caerdydd