Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Croeso i’r adran Deunydd Dysgu


Fe welwch isod restr o’r adnoddau addysgu sydd ar gael. Nodir isod hefyd y lefelau a dargedir, er y gellid addasu’r tasgau i fod yn addas ar gyfer lefelau eraill hefyd. Sylwch mai ffeiliau Word a geir yma gan fwyaf fel ei bod yn hawdd i chi fel tiwtoriaid eu newid yn ôl yr angen a’u hargraffu. Agorwch y ffeiliau trwy glicio ar enw’r ffeil.

llinell

mynediad1. Cofnod Gweithgareddau (Mynediad)

mynediad2. Dechrau Cymharu (Mynediad)

mynediad3. a) Tywydd - cyflwyniad (Mynediad)

mynediad 3. b) Tywydd – gêm (Mynediad)

mynediad3. c) Tywydd – nodiadau (Mynediad)

mynediad3. ch) Tywydd – ymarfer (Mynediad)

sylfaen4. Idiomau Defnyddiol (Sylfaen)

sylfaen5. Cymharu Top Trumps (Sylfaen)

sylfaen6. Cymharu eto (Sylfaen)

canolradd7. Adolygu Cymharu (Canolradd)

canolradd8. Cymharu Ansoddeiriau gyda’r Cardiau Fflach (Canolradd)

uwch-hyfedredd9. Cymharu (Uwch / Hyfedredd)

hyfedredd10. Darllen a Chymharu (Hyfedredd)

llinell
allwedd