#
Croeso i’r Tiwtor!
#

Dyma rifyn cyntaf y cylchgrawn ar-lein hwn i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion. Dyma gyfle i fanteisio ar y rhwydweithio o fewn y maes Cymraeg i Oedolion gan greu cysylltiadau newydd a rhannu gwybodaeth a newyddion. Hefyd, yn bwysicach na dim, dyma gyfle i rannu adnoddau i gefnogi gwaith ein gilydd yn y maes cyffrous hwn.

Ceir yma hefyd wybodaeth am y canolfannau Cymraeg i Oedolion ac am arholiadau perthnasol. Ewch, yn ogystal, i’r adran Dolenni er mwyn dod o hyd i wybodaeth ehangach a defnyddiwch y botwm Cysylltu er mwyn anfon unrhyw sylwadau ac adborth atom.


#

Yn y rhifyn hwn:
 • Beth yw’r Canolfannau Cymraeg i Oedolion?
  Cip ar y chwe chanolfan iaith ranbarthol.

 • Sefydlu dosbarth Cymraeg i Rieni
  Profiad Felicity Roberts yn Aberystwyth

 • CERED a Mentrau Iaith Cymru
  Beth sy’n digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg ar hyd a lled y wlad?

  Nic Dafis
 • Proffil Nic Dafis
  Morfablog, Maes-e a minnau.

 • Emyr Davies yn Filniws
  Cyfarfod ALTE yn Lithwania

 • Hefyd, os ydych chi’n chwilio am ddeunydd dysgu ar gyfer eich dosbarthiadau, ewch i’r adran ‘ Deunydd Dysgu’. Yn ogystal â thaflenni gwaith, erthyglau a syniadau am wahanol gemau ceir yno hefyd ‘ Olwg ar Gymru’. Llangrannog yng Ngheredigion sy’n cael y sylw y tro hwn gyda thasgau amrywiol yn seiliedig arno.


…a llawer mwy!
Cyhoeddir yr ail rifyn ym mis Mehefin 2008.
Pob Hwyl!
#