Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

 

clwb darllen

Cyfle i ymuno â grŵp lleol i ddarllen ‘Bydoedd’ gan Ned Thomas. Cyfle hefyd i drafod y llyfr efo’r awdur ei hun.

CLWB DARLLEN RHANNU GEIRIAU NOS IAU
Mae Ned Thomas, awdur lleol, wedi cytuno i ddod atom i drafod ei lyfr, Bydoedd, am 5.30yh, nos Iau, 22 Mawrth 2012.

Cynhelir cyfarfod nos Iau 8 Mawrth 2012 am 5.30yh yn Bella Vita, Stryd y Farchnad, Aberystwyth, (yr Orendy cynt) i drafod y llyfr a pharatoi cwestiynau i’w gofyn i’r awdur.

Croeso i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr ymuno â’r Clwb Darllen (yn addas ar gyfer dysgwyr lefel Uwch/Hyfedredd).

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei drefnu ar y cyd â Llyfrgell Gyhoeddus Aberystwyth 

GRŴP DARLLEN RHANNU GEIRIAU PRYNHAWN DYDD IAU
Mae’r grŵp hwn yn cyfarfod am 2.30 prynhawn dydd Iau yn y Treehouse, Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag

Abigail Crook
Llyfrgellydd Datblygu Cymunedol/Community Development Librarian
Llyfrgell Gyhoeddus Aberystwyth/Aberystwyth Public Library
Stryd y Gorfforaeth/Corporation Street
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2BU

 

llinell