Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru


Croeso i’r adran Deunydd Dysgu


Fe welwch isod restr o’r adnoddau addysgu sydd ar gael. Nodir isod hefyd y lefelau a dargedir, er y gellid addasu’r tasgau i fod yn addas ar gyfer lefelau eraill hefyd. Sylwch mai ffeiliau Word a geir yma gan fwyaf fel ei bod yn hawdd i chi fel tiwtoriaid eu newid yn ôl yr angen a’u hargraffu. Agorwch y ffeiliau trwy glicio ar enw’r ffeil.

llinell

mynediad1. Ymarfer y Treiglad Meddal – Ga’ i – Mynediad

mynediad2. Ymarfer y Treiglad Meddal – Rhifau ac Arian – Mynediad

mynediad a sylfaen3. Gemau’r Treiglad Meddal – Mynediad a Sylfaen

sylfaen4. Berf + Treiglad Meddal – Sylfaen

lliwiau sylfaen a chanolradd5. Newydd + Treiglad Meddal – Sylfaen a Chanolradd

canolradd6. Trafod Gwyliau + TM – Canolradd

liwiau uwch7. Treiglad Meddal ar ôl ‘Yn’ - Uwch

uwch-hyfedredd8. Treiglad Meddal + Ansoddeiriau – Uwch a Hyfedredd

uwch-hyfedredd9. Treiglad Meddal – Llenwi Bylchau – Uwch a Hyfedredd

llinell
allwedd