Logo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Croeso i’r adran Deunydd Dysgu


Fe welwch isod restr o’r adnoddau addysgu sydd ar gael. Nodir isod hefyd y lefelau a dargedir, er y gellid addasu’r tasgau i fod yn addas ar gyfer lefelau eraill hefyd. Sylwch mai ffeiliau Word a geir yma gan fwyaf fel ei bod yn hawdd i chi fel tiwtoriaid eu newid yn ôl yr angen a’u hargraffu. Agorwch y ffeiliau trwy glicio ar enw’r ffeil.

llinell

mynediad1. Ymarfer Dweud yr Amser – Mynediad

mynediad2. Dysgu Dweud yr Amser – Mynediad

allwedd3. Bingo Dweud yr Amser – Mynediad a Sylfaen

allwedd4. Bingo neu Snap Amser – Mynediad a Sylfaen

allwedd5. Rhaglenni Teledu – Mynediad a Sylfaen

sylfaen6. Ar ôl Rhaid + Adolygu Amser – Sylfaen

sylfaen7. Y Gorffennol + Adolygu Amser – Sylfaen (Cardiau Fflach hefyd)

canolradd8. Defaid a Gwlân - Canolradd

uwch-hyfedredd9. Eira yn Wrecsam – Uwch a Hyfedredd

hyfedredd10. Crynhoi a Gwerthuso Hywel Teifi - Hyfedredd

llinell
allwedd